Film dydaktyczny o Muzeum Kawalerii

Rezultatem projektu zrealizowanego w 2020r. jest stworzenie oferty edukacyjnej dla lokalnych instytucji zajmujących się promowaniem historii kawalerii.

Projekt muzeum oraz ekspozycja zaprezentowane były na konferencji prasowej on-line na kanale Youtube Muzeum Łazienki Królewskie: https://youtu.be/1_CIcNX8XTY
Poszczególne rozdziały portalu to narzędzie pracy dla lokalnych historyków, nauczycieli i organizatorów – dających możliwość korzystania z zasobów multimedialnych oraz internetowych Muzeum Kawalerii ( prezentacje multimedialne, strona www).

Portal uzupełnione będzie o wystawy i materiały edukacyjne z lat poprzednich (m.in. wystawa i katalog na 100-lecie 1 Pułku Szwoleżerów czy Broń Kawalerii) oraz publikować będzie materiały i informacje na temat cyklu Kawalerzyści oraz innych wydarzeń w Łazienkach Królewskich.

Zapraszamy także entuzjastów kawalerii do wstępowania w szeregi Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej!

https://www.facebook.com/SzwadronPrzyboczny