Kawaleria w cudzie nad Wisłą

MAPA BITEW I BOJÓW KAWALERII NA PRZEDPOLU WISŁY W SIERPNIU 1920 ROKU

Czytaj więcej...

Boj pod Brodnicą

Bój stoczony w ramach Bitwy Warszawskiej przez 215. Ochotniczy Pułk Ułanów – antenata 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Stworzony najgorętszym okresie wojny polsko-bolszewickiej, w lipcu 1920 r. 215. Ochotniczy Pułk Ułanów Wielkopolskich dowodzony przez rtm. Ignacego Mielżyńskiego został skierowany z Poznania w rejon Golubia, gdzie obsadzał od 14 sierpnia 1920 r. linię rzeki Drwęcy. Pułk ten liczył wówczas 878 żołnierzy i zaledwie 350 koni. W tych dniach pułk ten był najsilniejszym oddziałem znajdującym się na froncie pomorskim. W związku z tym gen. Raszewski wyznaczył dowódcę pułku, rtm. Mielżyńskiego na dowódcę Grupy Operacyjnej „Działdowo”.

Czytaj więcej...

Arcelin

17 sierpnia 1920 r.

Był sierpień 1920 r. Wojska bolszewickie podchodziły coraz bliżej pod Warszawę. Sytuacja napięta w najwyższym stopniu, zaostrzała się z dnia na dzień, nieomal z godziny na godzinę. Jedyny ratunek leżał w nadziei, że Front Północny powstrzyma czołowo ofensywę Tuchaczewskiego, umożliwiając przez to Grupie Wypadowej z nad Wieprza, uderzenie w kierunku północnym, na lewą flankę kolumn nieprzyjacielskich, nacierających na Warszawę od wschodu. Plan był jasny. Cały sęk leżał jednak w tym, czy Front Północny zdoła utrzymać się dość długo....

Czytaj więcej...

Bój pod Maciejowicami

16 sierpnia 1920 roku

Maciejowice to miasteczko położone w dolinie Wisły, nad rzeką Okrzejką, w powiecie garwolińskim. W 1920 r. liczyło ono około 3000 mieszkańców. W dziejach oręża polskiego zapisało się dwiema datami: 10 października 1795 r. – gdy wojska rosyjskie pobiły siły powstańcze dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę, a sam Naczelnik ranny dostał się do rosyjskiej niewoli; 16 sierpnia 1920 r. – kiedy to 15. Pułk Ułanów Poznańskich rozgromił pododdziały sowieckiej 169. Brygady z 57. Dywizji Strzeleckiej.

Czytaj więcej...

Bój pod Cycowem

16 sierpnia 1920 roku

Cyców to miejscowość położona nad rzeką Świnką na starym trakcie z Lublina do Włodawy, 20 km na zachód od Łęcznej. Pierwszego dnia kontrofensywy polskiej znad Wieprza – stanowiącej rozstrzygający etap Bitwy Warszawskiej – został pod Cycowem stoczony bój pomiędzy polską 4. Brygadą Jazdy a sowiecką Grupą Dotola. Bój pod Cycowem 16 sierpnia 1920 roku.

Czytaj więcej...

Bój pod Komarowem

31 sierpnia 1920 roku

W ostatniej dekadzie sierpnia i pierwszych dniach września 1920 r. na północnym skraju centralnej części Roztocza została stoczona bitwa zamojska, która stanowiła fazę pośrednią pomiędzy zakończeniem dwóch strategicznych bitew – warszawskiej i lwowskiej; bitew stoczonych przez wojska dwóch sowieckich frontów – Zachodniego i Południowo-Zachodniego – o otwarcie dwóch strategicznych kierunków – berlińskiego i budapesztańskiego – na których Armia Czerwona zamierzała nieść „pożar wszechświatowej rewolucji”.